Piața de capital

Alpha Bank Romania lansează pe piața locală trei fonduri de investiții administrate de Alpha Asset Management A.E.D.A.K., care îndeplinesc criteriile de sustenabilitate – ESG

Alpha Bank Romania lansează pe piața locală trei fonduri de investiții ce fac parte din Alpha (LUX) Global Funds, administrate de Alpha Asset Management A.E.D.A.K., membră a Grupului Alpha Bank specializată în administrarea investițiilor, și supravegheate de Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg.

Fondurile Alpha (LUX) Global Funds respectă criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în analiza investițiilor și în procesele de luare a deciziilor, oferind o diversificare vastă pe tipuri de active, zone geografice și valute.

“Cele trei fonduri de investiții oferă acces pe piețele financiare internaționale, fiind adaptate profilului investitorilor care urmăresc sustenabilitatea în investițiile de portofoliu. Investitorii pot beneficia de respectarea obiectivelor ESG care asigură îndeplinirea criteriilor legate de mediu, sociale și de guvernanță, o oportunitate pentru alinierea investițiilor cu valorile personale, dar și cu obiectivele mai largi ale societății”, a declarat Mario Penados, Director Direcția Personal Banking, Alpha Bank Romania.

Cele trei fonduri sunt de tip „fond de fonduri” (fund of funds – FoF), disponibile în EUR și USD, înregistrate în Luxemburg și se adresează investitorilor ce doresc un portofoliu flexibil și diversificat, cu o alocare globală a activelor pe un orizont investițional de timp mediu și lung.

Alpha (LUX) Global Defensive FoF oferă un portofoliu diversificat de fonduri mutuale, inclusiv ETF-uri (Exchange-Traded Funds), administrate de manageri internaționali de top, care investesc în principal în obligațiuni denominate în euro, instrumente ale pieței monetare și depozite la instituții de credit precum și acțiuni europene.

Alpha (LUX) Global Balanced FoF investește în principal în unități sau acțiuni ale OPCVM (Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare) sau ale altor OPC (Organisme de Plasament Colectiv), oferind expunere moderată la un portofoliu cu alocare globală.

Alpha (LUX) Global Themes FoF oferă un portofoliu diversificat de fonduri de acțiuni, inclusiv ETF-uri, și caută să identifice oportunități în domenii precum schimbările climatice, tehnologii inovatoare, evoluția comportamentului cumpărătorului și tendințe demografice.

Alpha Asset Management A.E.D.A.K. este semnatară a “Principiilor pentru investiții responsabile” (PRI – Principles for Responsible Investments) susținute de Organizația Națiunilor Unite, sprijinind activ dezvoltarea durabilă a economiei prin investițiile sale.

Despre Alpha Bank Romania

Alpha Bank Romania este membră a Alpha Bank Group, unul dintre cele mai mari grupuri bancare și financiare din Grecia, fondat în 1879 de către J.F. Costopoulos. Activitățile internaționale ale Grupului se extind pe lângă România, și în Regatul Unit,  Luxemburg și Cipru.

Alpha Bank Romania este o instituție financiară aflată printre primele 10 bănci din țară, cu operațiuni de bancă universală. Bancă sistemică, cu o prezență națională de peste 27 de ani, Alpha Bank Romania oferă o gamă largă de servicii și produse moderne atât pentru persoane fizice, cât și pentru IMM-uri și segmentul corporativ.

Alpha Bank Romania este una dintre instituțiile financiare care a inovat sectorul bancar românesc, fiind prima bancă ce a lansat pe piața locală o aplicație care transformă un dispozitiv mobil android într-un terminal POS. Totodată, a realizat prima emisiune de obligațiuni ipotecare din România după ce a fost prima bancă ce a introdus în oferta sa creditele pentru locuințe.

Informații pentru investitori: FONDURILE MUTUALE NU AU RANDAMENT GARANTAT ȘI PERFORMANȚA ANTERIOARĂ NU GARANTEAZĂ RANDAMENTELE VIITOARE. Citiți prospectul și documentul „Informații cheie destinate investitorilor” înainte de a investi în unități de fond. Informațiile sunt disponibile în limba română pe site-ul oficial al Alpha Bank Romania SA https://www.alphabank.ro/persoane-fizice/investitii/fonduri-de-investitii și pot fi obținute la orice sucursală Alpha Bank România și la sediul său din București 237B Calea Dorobanților, sector 1, Telefon: +40 (0)21 455 9998, Fax: +40 (0)21 231 6570, e-mail: mutual_funds@alphabank.ro; Nr. de înregistrare în Registrul. A.S.F.: CSC06FDIALUX0086; Banca Custode: ROYAL BANK OF CANADA