FinNews

ASF a autorizat prima platformă de crowdfunding din România

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) anunţă autorizarea primei platforme de crowdfunding din România, SeedBlink. Astfel, societatea Seedblink Crowd S.A., care administrează platforma menţionată, este prima societate autorizată de A.S.F. în calitate de furnizor de servicii de finanţare participativă, la scurt timp după intrarea în vigoare, în august 2022, a Legii nr. 244/2022 care reglementează acest domeniu.

Societatea este autorizată să ofere următoarele servicii de finanţare participativă:
– plasarea fără un angajament ferm de valori mobiliare şi instrumente admise în scopuri de finanţare participativă şi recepţia şi transmiterea de ordine în legătură cu acele valori mobiliare şi instrumente admise;
– utilizarea vehiculelor cu scop special pentru furnizarea de servicii de finanţare participativă;
– operarea unui buletin de anunţuri.

“Acest eveniment reprezintă finalizarea unei prime colaborări între A.S.F., ca instituţie competentă legal la nivel naţional în domeniul finanţării participative şi entităţile care solicită autorizarea în calitate de furnizor de astfel de servicii, reflectând totodată continuarea implicării Autorităţii în acest domeniu de pionierat pentru piaţa de capital locală. Această implicare s-a manifestat timpuriu, materializându-se atât în participarea tehnică la creionarea cadrului legal naţional reprezentat de Legea nr. 244/2022, cât şi pe parcursul întregului proces de avizare şi promovare legislativă, care a precedat adoptarea şi intrarea în vigoare a acestei legi”, subliniază domnul Ovidiu Petru, Director general – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare din cadrul A.S.F.

Odată cu apariţia acestor noi entităţi autorizate, piaţa de capital îşi diversifică oferta de finanţare a societăţilor mici şi mijlocii şi stimulează antreprenoriatul inovator din România, prin accelerarea alocării eficiente a resurselor financiare. Astfel, sunt create premisele atragerii unor noi categorii de investitori şi implementării unui nou model de afaceri pentru companii, precum şi a unei noi alternative de finanţare pentru societăţile eligibile.

Finanţarea participativă se realizează prin intermediul unei soluţii de tehnologie financiară care oferă întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), cu precădere întreprinderilor nou-înfiinţate şi celor aflate în faza de extindere, un instrument de finanţare alternativ la cel bancar, respectiv prin punerea în legătură prin intermediul furnizorilor de servicii de finanţare participativă a potenţialilor investitori sau împrumutători cu mediul de afaceri care caută finanţare. O astfel de finanţare se realizează prin intermediul împrumuturilor şi al achiziţionării de valori mobiliare sau alte instrumente admise în scopul finanţării participative.

Derularea activităţii de finanţare participativă presupune implicarea a trei participanţi principali, respectiv: dezvoltatorul de proiect care propune proiectul spre finanţare, investitorii care finanţează proiectul propus şi un furnizor de servicii de finanţare participativă care constituie “interfaţa” ce facilitează realizarea conexiunii între dezvoltatorii de proiecte cu potenţialii investitori prin administrarea unei platforme online.

A.S.F. subliniază că, deşi activitatea de finanţare participativă beneficiază de un cadru de reglementare complex şi particularizat (având o dimensiune atât europeană, prin aplicabilitatea directă a Regulamentului (UE) 2020/1.503, cât şi naţională prin prevederile Legii nr. 244/2022), aceasta presupune în continuare o serie de riscuri specifice pentru investitori, având în vedere că aceştia nu beneficiază de protecţia oferită de fondurile de compensare.

În acest context, reiterăm faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă în România pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2020/1.503, rămâne permanent deschisă unui dialog tehnic pragmatic şi constructiv, atât cu entităţile care doresc obţinerea calităţii de furnizori de servicii de finanţare participativă sau care au obţinut această calitate, cât şi cu investitorii beneficiari ai acestor servicii, pentru îndeplinirea rolului şi atribuţiilor sale legale în materia autorizării şi supravegherii derulării activităţilor şi operaţiunilor specifice finanţării participative şi pentru asigurarea unui cadru instituţional stabil şi transparent de dezbatere a problematicilor, particularităţilor şi provocărilor de natură practică specifice acestui domeniu.