Piața de capital

ASF a evaluat activitatea Depozitarului Central

Autoritatea de Supraveghere Financiară a derulat, în colaborare cu Banca Națională a României și cu Banca Centrală Europeană, primul exercițiu de evaluare a Depozitarului Central S.A., încheiat la sfârșitul anului trecut.

Procesul de evaluare a vizat acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de Depozitarul Central în vederea verificării modului în care sunt respectate cerințele Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și a regulamentelor delegate.

De asemenea, au fost evaluate riscurile la care Depozitarul ar putea fi expus, precum și riscurile generate de acesta la adresa funcționării piețelor titlurilor de valoare.

Evaluarea a fost realizată pentru perioada 19 decembrie 2019 – 30 iunie 2020 de către Grupul de lucru înființat în acest scop, compus din specialiști în piețe secundare și servicii post-tranzacționare.

Derularea primului exercițiu de examinare și evaluare anuală a Depozitarului Central S.A., în baza cerințelor CSDR și ale regulamentelor delegate, a fost un proces complex care a necesitat expertiză și alocarea de resurse pentru analizarea procedurilor, proceselor, mecanismelor, acordurilor și strategiilor implementate de către Depozitarul Central, ca infrastructură a pieței de capital.

În urma exercițiului de evaluare, care a avut la bază datele, informațiile și documentele furnizate de Depozitarul Central S.A., a rezultat faptul că activitatea desfășurată de societate este conformă cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și ale reglementărilor delegate, nefiind identificate probleme de natură să afecteze buna desfășurare a serviciilor oferite de Depozitarul Central S.A.

Cu toate acestea, echipa de evaluare a formulat unele recomandări punctuale în scopul îmbunătățirii activității desfășurate de Depozitarul Central S.A., recomandări care au fost comunicate entității și care au termen de implementare 30 iunie 2021. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, următorul exercițiu de evaluare va începe la data de 1 iulie 2021.