Piața de capital

Bursa de Valori București lansează primul Ghid privind raportarea ESG

Bursa de Valori București (BVB) a publicat primul său ghid de raportare potrivit standardelor de mediu, social și de guvernanță (ESG) pentru companiile listate, ghid dezvoltat cu asistența tehnică a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Trecerea către un capital verde și durabil depinde în mod esențial de date suplimentare și mai detaliate despre activitățile ESG care să ajute investitorii în luarea deciziilor. Astfel, raportarea a devenit un instrument esențial pentru măsurarea modului în care companiile gestionează riscurile la nivel de climă și sustenabilitate. Implementarea de măsuri pentru a atenua provocările globale precum schimbarea climatică, riscurile lanțului de aprovizionare sau dispariția biodiversității nu a fost niciodată mai critică.

Ghidul de raportare ESG pentru emitenți a fost realizat împreună cu firma de consultanță în sustenabilitate, Steward Redqueen cu scopul de a fi un instrument esențial pentru companiile determinate să contribuie la reducerea emisiilor de carbon în România. Liniile directoare oferă,
de asemenea, informații clare și comparabile investitorilor și asigură o platformă necesară pentru alinierea la viitoarele cerințe de raportare UE, în temeiul Regulamentului privind publicarea de informații cu referire la finanțarea durabilă (SFDR) și al Directivei privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD).

„Astăzi, mai mult ca oricând, Bursa de Valori București, la fel ca toate bursele din valori din întreaga lume trebuie să se alinieze la trendul mondial în care criteriile legate de ESG contează din ce în ce mai mult în deciziile de alocare a capitalului de către investitori. Lansarea de astăzi a Ghidului privind raportarea ESG împreună cu partenerii noștri de la BERD și compania de consultanță specializată în sustenabilitate, Steward Redqueen, reprezintă un pas înainte în asumarea angajamentului nostru de a încuraja dezvoltarea finanțărilor responsabile și a produselor financiare sustenabile. Progresele realizate în ultimiii ani de piața de capital din România demonstrează potențialul ridicat al acesteia. În mod sigur, îmbunătățirea raportărilor pe tema ESG ale companiilor listate la bursă, la care va contribui și acest ghid, va susține tranziția economiei României spre o economie verde”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

„Bursa de Valori București a lansat în anul 2020 primul proiect ESG pe piața locală de capital cu scopul de a promova investițiile responsabile și de a evidenția importanța standardelor ESG în rândul participanților la piață. La începutul acestui an, am lansat primele scoruri ESG pentru nouă dintre companiile listate la bursă. Prin lansarea Ghidului privind raportarea ESG, Bursa de Valori București continuă inițiativele pentru a susține implementarea standardelor ESG la nivel local și pentru a asigura suport emitenților locali pentru implementarea acestor standarde în raportările proprii. Ghidul oferă companiilor listate la bursă informații valoroase cu scopul de a le ghida demersurile în vederea alinierii la așteptările investitorilor și partenerilor lor în materie de raportări ESG. Le mulțumim partenerilor noștri de la BERD și companiei de consultanță specializată în sustenabilitate, Steward Redqueen pentru sprijinul oferit în realizarea acestui ghid care este cu siguranță o resursă practică și coerentă menită să susțină emitenții de la Bursa de Valori București”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

„Suntem determinați să continuăm demersurile de sprijinire a țării în tranziția sa către o economie cu emisii de carbon scăzute și reziliență la schimbările climatice, în conformitate cu agenda UE pentru finanțarea sustenabilă. În 2021, 83% din investițiile noastre din România au fost în concordanță cu „Abordarea noastră pentru o tranziție către o economie verde” și continuăm să adaptăm modelul nostru unic de business, care combină investițiile, dialogul politic și consultanța pentru a promova tranziția ecologică. Expertiza partenerului nostru, BVB în dezvoltarea Ghidului privind raportarea ESG dedicat companiilor listate a fost cheia succesului acestei abordări”, a declarat Harry Boyd-Carpenter, EBRD, Managing Director, Climate Strategy & Delivery.

BVB are un rol semnificativ în fluidizarea fluxului de informații ESG între companii și investitori, prin asigurarea transparenței, oferirea de suport, servicii și creșterea conștientizării în rândul clienților și stakeholderilor.

BERD a ajutat, de asemenea, Bursa de Valori din Varșovia și Bursa de Valori din Macedonia să elaboreze și să publice liniile directoare de raportare ESG. În 2021, BERD a investit 546 milioane de euro în România. De la începutul cooperării, în 1993, BERD a investit în România peste 9,5 miliarde EUR în cadrul a 485 de proiecte, mobilizând astfel resurse financiare semnificative.

Ghidul poate fi descărcat de AICI.