FinNews

Dezvoltarea și consolidarea sistemului financiar al Republicii Moldova: o perspectivă încurajatoare

În urma încheierii proiectului de twinning finanțat de Uniunea Europeană la Chișinău pe 19 martie a.c., cu tema “Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar”, perspectivele pentru dezvoltarea și consolidarea sistemului financiar al Republicii Moldova sunt extrem de încurajatoare. Evenimentul a fost marcat de prezența lui Leonardo Badea, Viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR), care a subliniat importanța acestui moment și impactul pozitiv al proiectului asupra sectorului financiar moldovean.

Proiectul, condus de Banca Națională a României și având parteneri precum Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos și Banca Lituaniei, a fost o inițiativă de asistență tehnică menită să ofere sprijin pentru implementarea reformelor convenite în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acesta a fost al doilea proiect de twinning pentru BNR în calitate de lider de proiect și pentru Banca Națională a Moldovei ca beneficiar.

Leonardo Badea a subliniat că momentul marchează atât încheierea unei etape, cât și începutul unei noi perspective pentru sistemul financiar al Republicii Moldova. Pe parcursul celor 30 de luni de implementare a proiectului, s-au realizat progrese semnificative. Printre acestea se numără elaborarea Strategiei de Politică Macroprudențială, dezvoltarea cadrului de testare la stres, reglementarea sectorului de asigurări și a infrastructurii sistemelor de plăți, precum și pregătirea dosarului de aderare la Zona Unică de Plăți în Euro.

Un aspect crucial al proiectului a fost transferul de competențe de la Comisia Națională a Pieței Financiare către BNM, consolidând rolul acesteia în supravegherea și reglementarea sectorului financiar nebancar. Leonardo Badea a subliniat eforturile comune ale BNR și BNM în pregătirea și sprijinirea BNM în preluarea acestor noi responsabilități și competențe.

Pe măsură ce Republica Moldova se îndreaptă către integrarea europeană, importanța alinierii sectorului financiar la standardele și cerințele europene devine din ce în ce mai crucială. Proiectul de twinning a demonstrat nu numai angajamentul BNM în realizarea reformelor necesare pentru aderarea la UE, ci și colaborarea strânsă și eficientă între experți.

Un alt punct de referință important în această perioadă a fost depunerea cererii pentru aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro în ianuarie 2024. Aceasta va avea un impact semnificativ asupra economiei, contribuind la creșterea competitivității, transparenței și eficienței în sectorul financiar.

Eforturile depuse în cadrul acestui proiect de twinning au fost subliniate ca fiind esențiale pentru consolidarea și dezvoltarea sistemului financiar al Republicii Moldova. Leonardo Badea a reiterat sprijinul continuu al BNR și angajamentul lor de a rămâne parteneri solizi în eforturile de depășire a provocărilor viitoare și de exploatare a oportunităților care vor apărea.