Asigurări

EximBank extinde protecția pentru exportatorii români cu parteneri din ţările UE şi OECD

Acest produs de asigurare a fost lansat în contextul pandemiei COVID-19, pentru a susține continuarea activității exportatorilor români şi păstrarea locurilor de muncă prin preluarea riscurilor comerciale şi politice aferente debitorilor din ţările Uniunii Europene şi OECD, și era valabil până la 31 decembrie 2021.

Facilitatea se adresează tuturor categoriilor de exportatori – întreprinderi mici, mijlocii şi mari – pentru care EximBank poate acoperi până la 85% din pierderile înregistrate ca urmare a producerii unor riscuri comerciale și politice aferente partenerilor comerciali din ţările Uniunii Europene şi OECD.

”În urma reevaluării situației generate de  pandemia COVID-19, Comisia Europeană a considerat că există în continuare o capacitate insuficientă a sectorului privat de a acoperi toate riscurile justificabile din punct de vedere economic pentru exporturile către țările UE şi OECD și a decis prelungirea valabilității acestei scheme de asigurări. Astfel a fost creat cadrul pentru ca EximBank să asigure continuitatea acestei scheme de ajutor și să poată prelua riscurile comerciale și politice oferind exportatorilor posibilitatea să încheie noi contracte sau să le prelungească pe cele existente în condiții de siguranță crescută. Continuăm așadar să venim cu soluții financiare adaptate condițiilor economice actuale, în linie cu nevoile și asteptările companiilor românești care beneficiază astfel de un nivel de susținere similar cu cel al companiilor europene”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Prin intermediul acestei scheme de ajutor, EximBank asigură, în numele şi în contul statului român, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de doi ani (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare), creanţele rezultate din tranzacțiile de export bunuri și servicii, împotriva  riscurilor temporar non-piață. Asigurarea acoperă maximum 85% din pierderea asigurată în perioada de pre-livrare sau post-livrare, urmare producerii riscurilor comerciale (rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor privat, insolvenţa debitorului privat și a garantului său, neplata prelungită de către un debitor privat și de către garantul său a unei datorii rezultate din contract) și/sau politice (un debitor public sau o ţară împiedică realizarea unei tranzacţii de export; riscuri care excedează voinţei cumpărătorilor individuali sau care nu sunt în responsabilitatea cumpărătorilor individuali; riscul ca o ţară să nu transfere sau să nu permită transferul în ţara asiguratului a sumelor plătite de debitorii situaţi în acea ţară, forţă majoră în afara ţării asiguratului, inclusiv război).

În calitatea sa de Export Credit Agency (ECA) în România, EximBank a dezvoltat și oferă în numele și în contul statului român produse de asigurare care protejează încasările exportatorilor împotriva riscurilor asociate partenerilor externi şi a riscurilor asociate ţării de destinaţie și facilitează accesul la produsele de finanțare, putând fi cesionate în favoarea băncilor finanțatoare, pentru completarea mix-lui de garanții.