FinNews

EximBank partener al programului IMM INVEST PLUS și în 2023

EximBank continuă să susțină antreprenorii,  întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie, prin participarea la programul IMM INVEST PLUS, derulat de statul român, facilitând și în acest an accesarea de finanțări în condiții speciale pentru asigurarea lichidităților necesare în activitatea curentă sau investiții.

Caracteristicile principale ale finanțărilor:

–      valoarea maximă a unei finanțării acordate nu poate depăși 5 mil. lei pentru linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și 10 mil. lei pentru credite de investiții cu excepția beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru care valoarea maximă a finanțării nu poate depăși 5 mil. lei. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10 mil. lei, respectiv 5 mil. lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii

–      durata maximă a finanțării este de 72 luni în cazul creditelor de investiții (cu o perioadă de grație de 18 luni), fără posibilitate de prelungire, și 36 luni pentru credit/ linii de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

Finanțările pot fi accesate cu garanții de stat care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare, aferente creditului garantat. Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiții și/sau credite/linii de credit garantate, pot beneficia și de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.

Componentele programului IMM INVEST PLUS:

·   IMM INVEST, dedicată susținerii IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din toate sectoarele/domeniile de activitate cu excepția sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST și INNOVATION și codurilor CAEN eligibile pentru IMM PROD și GARANT CONSTRUCT.

·   AGRO IMM INVEST, dedicată IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

·   IMM PROD, având ca obiectiv asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor pentru IMM-uri și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

·   GARANT CONSTRUCT, având ca obiectiv susținerea nevoilor de finanțare pentru îmbunătățirea eficienței energetice, realizarea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor.

·   INNOVATION, dedicată susținerii companiilor românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

·   RURAL INVEST, având ca obiectiv asigurarea lichidităților prin credite de investiții și credite/linii de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie precum și întreprinderi mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

EximBank este o bancă universală 100%românească, aflată în top 10 cele mai mari instituții de cre­dit după active. Banca oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de calitate, adaptate nevoilor acestora. EximBank operează o rețea națională de distribuție de 83 de sucursale și 26 de Centre de Afaceri, acestea din urmă fiind dedicate exclusiv companiilor, rețea care îi permite să fie aproape de clientela de retail și corporate și să implementeze diverse programe de dezvoltare românești și europene. Independent de componentele specifice unei bănci universale, EximBank continuă să acționeze pe segmentul garanțiilor și asigurărilor de stat, conform mandatului primit din partea statului român.

Din 10 mai 2023, EximBank își va schimba denumirea în Exim Banca Românească.