FinNews

OTP Bank România anunță rezultatele financiare pentru primul semestru din 2022

OTP Group anunță rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2022. Potrivit raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele Grupului, OTP Bank România a înregistrat o pierdere de 14 milioane RON în primul semestru din 2022, un rezultat determinat în principal de creșterea costului total al riscului.

Profitul operațional în primele șase luni ale anului 2022 a ajuns la 86 milioane RON, dublandu-se față de același interval din 2021, un efect pozitiv în urma unei creșteri dinamice de 22% a veniturilor totale, parțial diminuate de o creștere cu +10% a cheltuielilor operaționale. În cadrul acestora, venitul net din dobânzi a crescut cu 35% pe an, iar taxele și comisioanele nete au crescut cu 9%, în timp ce pentru cheltuielile de exploatare creșterea se datorează în principal investițiilor realizate în cadrul strategiei de creștere a băncii, care a determinat creșterea anuală a cheltuielilor pentru zona IT, o creștere cu 2% a numărului mediu de angajați și o contribuție mai mare plătită în 2022 către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si Fondul de Rezolutie.

„Prima jumătate a acestui an a impus, din nou, condiții extraordinare pentru întreaga economie, cu un context macroeconomic și geopolitic în constantă schimbare. Am menținut contactul direct cu piața și am urmărit îndeaproape evoluția sectorului bancar, pentru a oferi cele mai bune servicii și o ofertă atractivă pentru clienții noștri. Prin urmare, pentru OTP Bank au fost șase luni de dezvoltare, investiții constante și transformare organizațională, care, la rândul lor, au adus îmbunătățiri semnificative în operațiunile noastre și la capitolul rezultate. Toate investițiile planificate sunt în curs de implementare și suntem angajați în proiectele noastre de dezvoltare, atât pentru creșterea echipei, cât și pentru îmbunătățirea operațională.” a declarat Gyula Fatér, CEO OTP Bank România.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 35%, ajungând la un total de 313 milioane RON. Dinamica anuală a beneficiat de creșterea volumelor de credite performante (Stadiul 1+2) (+23% an) și de îmbunătățirea cu 35 bps a marjei nete de dobândă, alimentată de cresterea ratei dobânzii de referinta la trei luni pentru plasamentele interbancare (principalul reper pentru creditele corporate).

În primele șase luni, costul total al riscului s-a ridicat la -93 milioane RON, alimentat de un cost al riscului de credit de -59 milioane RON, ca urmare a creșterii portofoliului de credite, dar și a perspectivelor economice în scădere pentru anumite sectoare. Provizioanele pentru alte riscuri, în valoare de -34 milioane RON, se datorează unui provizion extraordinar pentru un eveniment de risc operațional în valoare de -28 milioane RON.

Volumul creditelor performante a crescut cu 23% de la an la an în prima jumătate din 2022, fiind susținut în principal de o creștere a creditelor corporate, în timp ce creditele ipotecare au crescut cu 17%. Creșterea cu 111% a creditelor corporate este o consecință a modificarii definiției segmentelor corporate și IMM în Q3 2021.

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 2% față de al doilea trimestru al anului trecut. Creșterea cu 66% a depozitelor corporate este o consecinta a modificarii definitiei segmentelor corporate si IMM in Q3 2021. Raportul net credite/depozite a crescut cu 23 puncte procentuale de la an la an, la 137% (+12 puncte procentuale comparativ cu trimestrul precedent).

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 19,78 miliarde RON, în creștere cu 24% față de nivelul consemnat în luna iunie 2021.  

Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 20,02% (-2,13 pp de la an la an), pe fondul creșterii activelor.

În primele șase luni ale acestui an, OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 251 miliarde HUF (3.306 milioane RON) în timp ce profitul consolidat după impozitare a fost de 43 miliarde HUF (562 milioane RON).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest rezultat sunt OTP Core din Ungaria (169 miliarde HUF/ 2.227 milioane RON), DSK Bank din Bulgaria (50 miliarde HUF/ 654 milioane RON), Croația (23 miliarde HUF/ 302 milioane RON),  Serbia (22 miliarde HUF/ 287 milioane RON), Slovenia ( 10 miliarde HUF / 128 milioane RON) Ucraina (-34 miliarde HUF/ -452 milioane RON), Rusia (-15 miliarde HUF/-195 milioane RON), Muntenegru (0,3 miliarde HUF/ 4 milioane RON), Moldova (2 miliarde HUF/ 29 milioane RON) și subsidiara din Albania (5 miliarde HUF/ 63 milioane RON).