FinNews

Raiffeisen Bank emite o nouă tranșă de obligațiuni sustenabile

Raiffeisen Bank S.A. a emis în data de 31 martie 2023 obligațiunile eligibile nepreferențiale de tip senior, scadente în data de 7 decembrie 2027, sub tranşa a doua a seriei nr. 6, emisă în data de 7 decembrie 2022, cu o valoare totală de 119.175.000 RON, în cadrul redeschiderii ultimei serii de obligațiuni sustenabile.

Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și a fost subscrisă la un randament de 8,295% pe an, respectiv 1,2 puncte procentuale, peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate. Astfel, emisiunea de obligațiuni a seriei nr. 6 ajunge la un noțional total de 488,25 milioane de RON, iar volumul cumulat al notelor eligibile MREL emise până în prezent a depășit pragul de 3,4 miliarde de RON.  Obligațiunile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României și vor fi listate atât la Bursa din Luxembourg (LuxSE), cât și la cea de la București (BVB).  

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțare proiectelor sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise în Cadrul pentru Obligatiuni Sustenabile al băncii. Minim 50% din fonduri vor fi direcționate pentru finanțarea de proiecte sociale – finanțarea intreprinderilor mici si mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național, locuințe accesibile, acces la servicii esențiale de sănătate, educație și infrastructură. Diferența va fi alocată în vederea finanțării proiectelor care susțin tranziția verde – clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, transport și agricultură ecologice, proiecte de prevenire și control al poluării, economie circulară, administrarea durabilă a resurselor de apă.