Asigurări

Vienna Insurance Group raportează rezultatele financiare în conformitate cu IFRS 17/9

Vienna Insurance Group (VIG) raportează rezultate solide pentru prima jumătate a anului 2023, calculate în premieră în conformitate cu standardele de contabilitate IFRS 9 Instrumente Financiare și IFRS 17 Contracte de Asigurare. “În ciuda contextului marcat de provocări în plină derulare precum războiul din Ucraina, inflația ridicată și incertitudinea privind perspectivele economice, evoluția VIG din prima jumătate a anului a fost foarte bună. Capitalizarea puternică și modelul de business axat pe specificul regional – ce ne-a permis să intervenim rapid și cu măsuri adecvate atunci când a fost nevoie – au rămas principalii factori pe care se bazează succesul nostru continuu în aceste vremuri foarte dificile”, a spus Hartwig Löger, Director General și CEO al Vienna Insurance Group.

Pentru perioada ce urmează și întregul an 2023, VIG anticipează un mediu macroeconomic fragil și volatilitate la nivelul piețelor de capital. „Numărul mare de incertitudini ne limitează capacitatea de a anticipa evoluția afacerii în a doua jumătate a anului 2023. Rezultatele vor fi probabil diminuate în raport cu estimările, din cauza evenimentelor meteorologice severe din această vară și probabilității producerii altor fenomene meteo extreme. Ne așteptăm la un profit înainte de impozitare cuprins între 700 de milioane de euro și 750 de milioane de euro, la nivel de grup, pentru întregul an 2023”, a spus Hartwig Löger.

Toate rezultatele raportate conform IFRS se referă la standardele de contabilitate IFRS 9 și IFRS 17, aplicate în premieră. Datele privind anul 2022 au fost ajustate pe baza acestor standarde și nu mai pot fi comparate cu rezultatele publicate anterior pentru exercițiul financiar 2022.

Creștere a primelor pe toate piețele

În prima jumătate a anului 2023, VIG a obținut prime brute în valoare de 7,306 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creștere substanțială, cu 10,8%, față de nivelul din anul anterior, de 6,595 miliarde de euro. Toate piețele cuprinse în raportările VIG au consemnat creșteri ale primelor în raport cu prima jumătate a anului trecut. Polonia, regiunea CEE Extinsă și segmentul Piețe Speciale au evoluat bine cu precădere.

Profitul înainte de impozitare a crescut semnificativ, până la 463 milioane de euro

Profitul înainte de impozitare a crescut semnificativ în prima jumătate a lui 2023, cu 118,4%, până la 462,9 milioane de euro (212,0 milioane de euro în prima jumătate a lui 2022).

Rezultatul de anul trecut a fost puternic afectat de evoluția ratelor de dobândă din perioada raportată și de măsurile în valoare de 126,1 milioane de euro luate pe fondul expunerii pe bonduri guvernamentale și corporative din Rusia. Prin contrast, un profit de 20,3 milioane de euro a fost generat în prima jumătate a anului 2023 de vânzarea bondurilor guvernamentale și corporative din Rusia.

Conform IFRS 17, Vienna Insurance Group aplică în primul rând abordarea taxei variabile (VFA) pe segmentele de asigurări de viață și de sănătate pe termen lung. Aceasta reprezintă aproximativ 75% din rezervele tehnice. Datorită creșterii semnificative a curbei randamentelor anul trecut, contribuția acestor segmente în prima jumătate a anului 2022 a fost semnificativ mai mică.

Rată combinată netă de 94%

Rata combinată netă pentru primele șase luni din 2023 a fost de 94,0% (90,6% în prima jumătate a anului 2022). Evoluția se datorează în special fluctuației mai pronunțate a daunelor pe segmentul datoriei pentru cheltuielile cu daunele (LIC).

Odată cu aplicarea IFRS 17, metoda de calcul a ratei combinate s-a schimbat. În prezent, aceasta se calculează pe baza diferenței dintre cheltuielile cu serviciile de asigurare aferente contractelor emise și cheltuielile cu serviciile de asigurare aferente contractelor de reasigurare deținute, împărțită la diferența dintre veniturile din asigurări aferente contractelor emise și veniturile din asigurări aferente contractelor de reasigurare deținute pe segmentul asigurărilor de proprietăți și răspunderi.

Venituri din asigurări – contracte emise

Conform IFRS 17, veniturile din asigurări includ cuantumul pe care o companie de asigurări îl primește sau estimează că îl va primi pentru asumarea riscurilor de asigurare sau pentru serviciile legate de asigurări într-o anumită perioadă. Acest cuantum s-a ridicat la 5,380 miliarde de euro în primele șase luni ale anului 2023 (4,733 miliarde de euro în prima jumătate din 2022), ceea ce indică o creștere cu 13,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea rezultă în principal din evoluția accelerată a primelor brute subscrise în abordarea bazată pe alocarea primelor (PAA), ce are un efect direct asupra veniturilor din asigurări și din creșterea contribuției marjei de servicii contractuale (CSM) în modelul general de măsurare (GMM) și în abordarea taxei variabile (VFA).

Marja de servicii contractuale (CSM)

Marja de servicii contractuale reprezintă profitul nerealizat inclus inițial în contractul de asigurare și este raportată separat, ca o componentă a provizioanelor tehnice. La data de 30 iunie 2023, acest indicator se situa la 5,935 miliarde de euro (5,838 miliarde de euro la 31 decembrie 2022).

Rentabilitatea capitalului propriu la nivel operațional (RoE operațional)

Rentabilitatea capitalului propriu la nivel operațional indică profitabilitatea grupului prin măsurarea profitului operațional în raport cu capitalul angajat. Acest raport este calculat prin împărțirea profitului operațional al Grupului la media capitalurilor proprii ale acționarilor. Ca bază de calcul se utilizează capitalurile proprii ajustate cu câștigurile nerealizate și pierderile recunoscute direct în capitalurile proprii. Grupul a generat o rentabilitate anualizată a capitalului de 15,8%, pe baza rezultatelor de la jumătatea lui 2023 (10,9% la sfârșitul anului 2022).

Portofoliul total de investiții de capital

La 30 iunie 2023, portofoliul total de investiții de capital a fost de 41,7 miliarde de euro. Creșterea față de nivelul de 41,1 miliarde de euro de la sfârșitul anului 2022 se datorează în special creșterii valorii de piață a acelor investiții care sunt măsurate la valoarea justă.

Perspective pentru 2023

Luând în calcul considerațiile de mai sus și posibila creștere semnificativă a ratei dobânzii și a volatilității pieței, și având în vedere predominanța fenomenelor meteo extreme, VIG se așteaptă ca în anul 2023 profitul înainte de impozitare al Grupului să se situeze în intervalul 700-750 milioane de euro, conform IFRS 17/9.