FinNews

CEC Bank a fost aleasă partener al programului Start Up Nation 2022

CEC Bank a fost selectată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) ca instituție de credit parteneră pentru derularea Programelor naționale de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării IMM-urilor în perioada 2022-2027. CEC Bank va facilita beneficiarilor eligibili deschiderea de conturi curente pentru încasarea alocației financiare nerambursabile (AFN) și va oferi clienților interesați credite punte pentru prefinanțare și credite de investiții, pentru co-finanțarea aportului propriu, în condiții de cost avantajoase.

„CEC Bank este unul din partenerii tradiționali ai Ministerului în implementarea programelor guvernamentale, derulând în anii anteriori, în baza convențiilor semnate, Programul Start Up Nation, edițiile 1 și 2, Programul Microindustrializare, Programul Româno-Elvețian, Programul Comerț și Servicii, implicându-se de asemenea și în derularea schemelor de granturi acordate în cadrul temporar COVID. Vom continua această tradiție, prin oferirea de suport în condiții avantajoase, IMM-urilor care își vor susține activitatea prin proiecte implementate în cadrul unor astfel de scheme”, a declarat Ramona Ivan, director Relaţii Internaţionale în cadrul CEC Bank.

CEC Bank a acordat, prin programele precedente Start Up Nation, credite în valoare de circa 500 milioane de lei.

Caracteristici Program

Prin Programul Start Up Nation – România, finanțările vor fi astfel:

  • Pentru solicitanții care își asumă crearea și menținerea unui loc de muncă, fondurile nerambursabile vor fi de maximum 100 000 de lei / beneficiar, sumă care poate reprezenta cel mult 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru firmele neplătitoare) aferente proiectului;
  • Pentru solicitanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă, fondurile nerambursabile vor fi de maximum 200 000 de lei / beneficiar, sumă care poate reprezenta cel mult 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru firmele neplătitoare) aferente proiectului.

În plus, pentru cei care nu sunt clienții băncii, dar aleg CEC Bank pentru încasarea fondurilor nerambursabile, banca le pune la dispoziție Pachet online cont bancar IMM Optim.

Oferta CEC Bank

Pentru creditul de investiții (de co-finanțare), dobânda este de ROBOR 6M + 2,49% / an, perioada de creditare este de maxim 60 de luni, iar perioada de grație de maxim 12 luni. Rambursarea ratelor de credit se poate realiza lunar/trimestrial/semestrial. Perioada de analiză și soluționare a creditului de co-finanțare este de maximum 20 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete de solicitare a creditului. În privința comisioanelor, banca percepe comisioane de analiză (0,5%) și acordare (0,9%), plătibile o singură dată și comision de gestiune 0,08%, lunar, aplicabil la soldul creditului.

La creditul punte pentru prefinanțarea fondurilor nerambursabile, dobânda este de ROBOR 6M + 2,49%/ an, perioada de creditare este de maxim 24 luni, cu posibilitatea prelungirii corespunzător valabilității Programelor. Rambursarea – la data încasării grantului. Perioada de analiză și soluționare a creditului punte este de maximum 20 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete. În privința comisioanelor, banca percepe comisioane de analiză (0,5%) și comisioane de acordare (0,9%), plătibile o singură dată.