FinNews

Decizii ale BNR privind politica monetară și inflația

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a luat următoarele decizii în cadrul ședinței de pe 8 noiembrie 2023:

  1. Rata dobânzii de politică monetară a fost menținută la nivelul de 7,00 la sută pe an. Acesta este nivelul principal al dobânzii utilizat pentru a controla inflația și a influența costul creditelor în economie.
  2. Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) a fost menținută la 8,00 la sută pe an. Aceasta reprezintă rata la care băncile pot împrumuta fonduri de la Banca Națională în caz de necesitate.
  3. Rata dobânzii la facilitatea de depozit a fost menținută la 6,00 la sută pe an. Aceasta este rata la care băncile pot depozita excesul de lichidități la Banca Națională.

De asemenea, au fost menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Aceste rate reprezintă procentul de fonduri pe care băncile trebuie să le țină în rezervă la Banca Națională.

Raportul asupra inflației din noiembrie 2023 arată că rata anuală a inflației a scăzut în septembrie la 8,83 la sută, în linie cu previziunile, datorită decelerării creșterii prețurilor alimentelor procesate și a declinului prețurilor energiei. Cu toate acestea, rata inflației a continuat să se reducă mai lent decât în trimestrele anterioare, cu scăderi parțiale contrabalansate de scumpirea combustibililor și medicamentelor.

Raportul menționează și că activitatea economică a crescut în trimestrul II 2023 cu 1,7 la sută, după o contracție în trimestrul anterior. Cu toate acestea, creșterea economică s-a redus la 1,0 la sută în termeni anuali. Descreșterea a fost determinată în mare parte de consumul gospodăriilor, în timp ce consumul administrației publice și formarea brută de capital fix au înregistrat creșteri.

În ceea ce privește inflația, prognoza indică o continuare a scăderii ratei anuale a inflației pe termen lung, dar există incertitudini și riscuri semnificative legate de creșterea taxelor și impozitelor, evoluția prețului petrolului și geopolitica regională.

Decizia de a menține ratele dobânzii de politică monetară reflectă obiectivul BNR de a aduce inflația în limitele țintei de 2,5 la sută ± 1 punct procentual și de a contribui la o creștere economică sustenabilă. În acest context, politica monetară rămâne un instrument important pentru a influența economia și pentru a menține stabilitatea financiară.

BNR continuă să monitorizeze evoluțiile economice și financiare și va adapta politica monetară în funcție de acestea. Următoarea ședință a Consiliului de administrație al BNR dedicată politicii monetare este programată pentru 12 ianuarie 2024.