Piața de capital

Primele scoruri ESG ale unor companii listate la Bursa de Valori București sunt disponibile pe platforma BVB Research Hub

Primele scoruri ESG (Environmental, Social, and Governance) pe piața de capital locală sunt disponibile gratuit de astăzi, 8 februarie, pe platforma BVB Research Hub a Bursei de Valori București (BVB). Scorurile fac parte din rapoartele pregătite de Sustainalytics în cadrul colaborării cu BVB inițiate în 2020, unul dintre liderii globali pe segmentul furnizării de analize și ratinguri ESG, pentru opt dintre companiile listate la Bursa de la București: Antibiotice Iași, BRD Groupe Societe Generale, Farmaceutica Remedia, Nuclearelectrica, OMV Petrom, TeraPlast, Transgaz și Bursa de Valori București.

Adrian Tănase, Directorul general al Bursei de Valori București: „Analizele ESG și criteriile luate în considerare pentru elaborarea unor indicatori ESG sunt foarte complexe, depășesc cu mult cerințele legale de raportare și necesită un efort deosebit din partea companiilor. Majoritatea emitenților au făcut progrese semnificative în ultimii ani și mulți dintre ei desfășoară în prezent proiecte de îmbunătățire a raportarilor non-financiare și, implicit, a scorurilor ESG. Publicarea primelor scoruri ESG la BVB este doar un prim pas dintr-un demers mult mai mare al nostru, început în 2020, și ne așteptăm ca tot mai mulți emitenți să ni se alăture în perioada următoare. Suntem convinși că această inițiativă va aduce o contribuție pozitivă la dezvoltarea pieței de capital din România pe termen lung”. 

Lansarea primelor scoruri ESG pe piața locală de capital a fost marcată printr-un eveniment online, la care au participat reprezentanți ai companiilor listate, Raiffeisen Asset Management, primul manager de fonduri din România care administrează fonduri ESG și Sustainalytics.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: „Sustenabilitatea este parte integrantă din strategia OMV Petrom pentru 2030. În orice societate, rolul companiilor ar trebui să meargă dincolo de business. Aceasta înseamnă, pe de o parte, integrarea strategiilor pe teme de mediu, sociale şi guvernanţă în modul în care companiile fac afaceri și, pe de alta, creșterea transparenței pe aceste teme. Investitorii, angajații noștri, clienții și, în final, întreaga societate așteaptă asta de la noi”.

Flavia Popa, Secretar General BRD Groupe Societe Generale: „Transparența reprezintă o componentă importantă și necesară a ESG. Pentru a fi relevantă ca impact, însă, transparența trebuie dublată de asumarea unor standarde de raportare și comunicare general acceptate la nivelul tuturor celor implicați în proces. De aceea, existența unor instrumente standardizate de evaluare disponibile în mod egal tuturor participanților la piață este foarte importantă, iar BRD salută initiațiva BVB de a promova investițiile responsabile și furnizarea de informații ESG de calitate.  Totodată, susținem  inițiativele care conduc spre o mai mare transparență și standardizare la nivelul pieței în ceea ce privește ratingurile ESG, iar raportul Sustainalytics, unul din liderii globali pe acest segment, este de un real folos pentru noi toți”.

Liviu Vatavu, director executiv Guvernanță Corporativă și Juridic, Antibiotice Iași: „Această performanță este rezultatul preocupării continue a managementului Antibiotice pentru implementarea criteriilor ESG. Credem că acest rezultat va genera un plus de încredere în relația cu acționarii, investitorii noștri dar și în relația cu ceilalți stakeholderi: pentru furnizori vorbim despre încrederea că au alături un partener etic cu care pot colabora pe termen lung, pentru clienții noștri, încrederea că produsele Antibiotice respectă cele mai înalte standarde de calitate și sunt dezvoltate luând în calcul și impactul pe care îl generam asupra mediului și societății în ansamblul ei. Azi mai mult ca niciodată, raportarea ESG a devenit cu atât mai importantă cu cât în viitorul apropiat, accesul la capital va fi condiționat și de performanța pe care o vom înregistra la acest capitol”.

Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica: „În paradigma decarbonării și a investițiilor sustenabile, importanța pe care companiile o acordă mediului, resursei umane și guvernanței corporative, este echivalentă cu rolul și dezvoltarea acestora pe termen lung. Nuclearelectrica, prin proiectele pe care le derulează, este parte din răspunsul în asigurarea sustenabilității. Evităm anual eliberarea a 10 milioane tone de CO2, 180 milioane de la punerea în funcțiune și ne propunem să ajungem la 24 milioane de tone CO2 evitate anual după 2031 și să livrăm 66% din energia curată a României.  Nuclearelectrica face parte din categoria electric utilities, de aceea pentru noi, raportat la activitatea de producție, ESG este o componenta esențiala. Industria nucleară, prin natura ei, a multiplelor reglementări, norme și principii care o guvernează atât la nivel internațional cât și național, are deja o lungă istorie și expertiză în gestionarea prioritară și responsabilă a aspectelor de mediu, resurse umane și guvernanță. Salutăm inițiativa BVB de a derula analiza ESG împreună cu Sustainalytics și suntem mândri de rezultatele obținute, o confirmare a angajamentului și implicării noastre zilnice”.