FinNews

Stabilitate și strategie: politica monetară a BNR în 2024

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al BNR din 4 aprilie 2024, au fost luate decizii importante pentru politicile monetare și economice ale țării. Aceste decizii, reflectate în minuta deliberărilor, dezvăluie strategiile și preocupările BNR în fața provocărilor actuale.

Unul dintre aspectele cheie care influențează deciziile BNR este inflația. În primele două luni ale anului 2024, rata anuală a inflației a cunoscut fluctuații semnificative, începând cu 7,41% în ianuarie și coborând la 7,23% în februarie. Această creștere a inflației este atribuită, în principal, creșterii prețului energiei electrice și scumpirii combustibililor și produselor din tutun. În timp ce acestea pot fi considerate factori temporari, este esențial ca BNR să gestioneze această creștere în mod corespunzător pentru a menține stabilitatea economică.

Pe de altă parte, activitatea economică a avut o evoluție mixtă. În trimestrul IV 2023, economia s-a contractat cu 0,5% față de trimestrul anterior, însă comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, avansul PIB s-a mărit la 3,0%. Această creștere a fost susținută de formarea brută de capital fix și consumul gospodăriilor populației. Totuși, evoluțiile recente ale exportului net și ale balanței comerciale au generat îngrijorare în ceea ce privește echilibrul economic al țării.

În fața acestui context economic complex, BNR a adoptat o serie de decizii pentru a menține stabilitatea și a gestiona inflația. Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00% pe an este una dintre aceste decizii. De asemenea, menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00% pe an sunt măsuri menite să influențeze creditarea și economisirea în economie.

Deși aceste decizii sunt fundamentale, BNR este conștientă că nu sunt suficiente pentru a aborda toate provocările. Este necesar un mix echilibrat de politici macroeconomice și reforme structurale pentru a asigura o creștere economică sustenabilă și pentru a menține inflația în limitele țintei.

Cu toate că BNR își propune să mențină stabilitatea și să stimuleze creșterea economică, există numeroase provocări și riscuri care trebuie abordate. Acestea includ incertitudinile legate de măsurile fiscale, evoluțiile geopolitice și economice internaționale, precum și absorbția fondurilor europene destinate reformelor structurale. De asemenea, dinamica salariilor din economie reprezintă o preocupare, având implicații directe asupra inflației și echilibrului economic general.