Piața de capital

Depozitarul Central va distribui dividende pentru ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 11/10/2021 – 11/10/2024 distribuie dividende pentru acţionarii ONE UNITED PROPERTIES S.A (simbol ONE). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2020, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0.0227260340 LEI.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 28/09/2021.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 11/10/2021 .

Acţionarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:

–     prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari

–     în numerar, la ghişeele bancare ale BANCA TRANSILVANIA SA din întreaga ţară.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.